ag真人网

ag真人网

东垣云,小便多者能止,涩者能通,又大便泻者可止,大便约者可通。在喉中,以酒化二三枚温呷,取吐即出。

盖苦以解毒,寒以泄热也。 发明盖行而疾者,惟风与蛇。

 予尝用之,其效最捷。元素云,伤风头痛,开腠理,解肌发汗,去皮肤风湿,此皆桂枝所治。

倘用理中汤,是用火攻以杀贼,贼未擒,烧而房舍先焚,贼且乘火而突入于中庭,必至杀主人而去矣。古方用治诸水,清神定魄,以发明珍珠入手足厥阴二经,故能安魂定神,明目退翳。

内容:辛温无毒。发明芙蓉叶散痈疽殊有神效。

 内容:发明蝌蚪生水中,蛤蟆子也。苦酸咸寒,无毒。

Leave a Reply